Tłumaczenie stopni i tytułów naukowych w dokumentach szkolnych

data dodania: Porady i informacje
Tłumaczenie stopni i tytułów naukowych w dokumentach szkolnych

W przypadku świadectw, dyplomów i innych oficjalnych pism placówek edukacyjnych konieczny jest właściwy przekład każdego ich elementu. Dotyczy to także tłumaczenia stopni i tytułów naukowych, z którymi można spotkać się w dokumentach szkolnych. Według najważniejszej zasady zapis ten należy pozostawić w oryginalnej formie. Jest to istotne, ponieważ skala i dokładne znaczenie konkretnych nazw różnią się w poszczególnych krajach. Tłumacz przysięgły nie ma uprawnień, które pozwoliłyby mu przyrównywać tytuły i stopnie naukowe nadane za granicą, do tych przyznanych w Polsce. Ta kwestia regulowana jest przez odpowiednie instytucje zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia w danym kraju.

Najważniejsze informacje o przekładzie w dokumentach szkolnych

Zasada braku tłumaczenia tych zapisów powstała na podstawie "Zaleceń w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą" przyjętych przez Komitet Konwencji Lizbońskiej. Reguła ta dotyczy pozostawiania w dokumentach szkolnych oryginalnej pisowni tytułów i stopni naukowych, by uniknąć wprowadzania w błąd. W celach informacyjnych można je przetłumaczyć i zapisać kursywą w kwadratowym nawiasie.

Problematyczna pod tym względem może być kwestia interpunkcji. Przykładowo, niemiecki skrót od doktora to dr., a polski - dr, bez kropki (o ile jest to zapis w mianowniku liczby pojedynczej). Chociaż sprawa ta wydaje się niepozorna, jeśli chodzi o tłumaczenie dokumentów szkolnych, jest bardzo ważna i należy pamiętać o prawidłowym stosowaniu interpunkcji oraz skrótów.

Przekład stopni i tytułów naukowych na obce języki

Warto pamiętać również o właściwym rozróżnieniu oficjalnych nazw. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami, jedynie doktor i doktor habilitowany są stopniami naukowymi. Z kolei tylko profesor jest takim tytułem. Nie należy do tej kategorii zaliczać magistra, licencjata i inżyniera. Są one bowiem klasyfikowane jako tytuły zawodowe. Zasada pozostawienia oryginalnej pisowni dotyczy tłumaczenia nie tylko stopni naukowych, ale także nazw dokumentów szkolnych, w tym dyplomów ukończenia studiów wyższych. Również w tym przypadku przekład nie jest zalecany, gdyż mógłby wprowadzać w błąd.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close