Czy działalność tłumacza przysięgłego podlega pod działalność regulowaną?

data dodania: Porady i informacje
Czy działalność tłumacza przysięgłego podlega pod działalność regulowaną?

Zagadnienia formalne, związane z wykonywaniem zawodu polegającego na przekładzie dokumentów i pism na język obcy, mogą być mylące ze względu na zbliżone nazewnictwo. Należy zatem mieć świadomość tego, czy tłumacz przysięgły prowadzi działalność regulowaną. Kwestia ta może nie być do końca jasna ze względu na podobieństwo do pojęcia, jakim jest zawód regulowany. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu tych sformułowań, by dokonać rozróżnienia.

Zawód i działalność regulowana - czym się różnią?

Zawody, których wykonywanie jest dozwolone dopiero po spełnieniu pewnych warunków, takich jak zdanie egzaminu, zdobycie wykształcenia w danej dziedzinie czy uzyskanie wpisu na listę, określane są jako "regulowane". Kwestię tę szczegółowo opisują polskie przepisy prawa w tym zakresie. Wynika stąd, że tłumacz przysięgły zalicza się do tego rodzaju zawodów.

Konieczne jest również wskazanie definicji działalności określanej w ten sposób. Zagadnienie to jest opisane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Z jej zapisów wynika, że działalność regulowana może być też określana jako reglamentowana gospodarcza. Jej wykonywanie jest dopuszczalne na podstawie uzyskanej koncesji, zezwolenia lub wpisu do specjalnego rejestru. Są to 3 główne formy reglamentacji, jakie przewiduje polskie prawo w tym zakresie. Trzeba jednak mieć świadomość, że lista tłumaczy przysięgłych nie jest rejestrem działalności reglamentowanej.

Czy tłumacz przysięgły to działalność regulowana?

Z zaprezentowanych informacji wynika, że tłumacz przysięgły to zawód regulowany. Wymaga bowiem zdobycia uprawnień do jego wykonywania przez zdanie egzaminu i uzyskanie wpisu na listę. Jeśli dana osoba świadczy usługi dotyczące przekładów na język obcy i funkcjonuje jako przedsiębiorca, wówczas nie prowadzi działalności reglamentowanej w rozumieniu przepisów prawa. Rozróżnienia pojęć związanych z charakterem pracy jako tłumacz przysięgły w tym zakresie można dokonać na podstawie odpowiednich zapisów w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close