Jak tłumaczyć tytuły ustaw na język polski i na język obcy?

data dodania: Porady i informacje
Jak tłumaczyć tytuły ustaw na język polski i na język obcy?

Przekłady aktów normatywnych mogą być problematycznym zagadnieniem ze względu na obowiązujące w tej dziedzinie zasady. Warto zatem wiedzieć, jak powinno się tłumaczyć tytuły ustaw na język polski i obcy. Trzeba mieć wówczas na uwadze kilka reguł dotyczących szyku wyrazów i innych elementów zapisu. Najważniejszą z nich jest konieczność uwzględnienia konwencji języka docelowego. Przestrzegając jej można mieć pewność, że przekład będzie poprawny i zrozumiały w danym środowisku.

Jakie są zasady tłumaczenia na język obcy?

W przypadku przekładów na angielski należy dostosować się do konwencji anglosaskiej. Konieczne jest więc odwrócenie szyku wyrazów, wyeliminowanie przyimków oraz zapis rzeczowników, przymiotników, czasowników i zaimków wielką literą. Jeżeli jest bardzo długi, stosuje się sformułowanie “Act on [tytuł] of [data]”. Dzięki temu zostaje zachowany sens, a uproszczona konstrukcja jest bardziej przystępna.

Ponadto w tytule ustawy w języku obcym umieszcza się tylko rok jej uchwalenia, a nie datę dzienną, jak ma to miejsce w przypadku dokumentów po polsku. Trzeba pamiętać, że wprowadza się ją z wykorzystaniem przyimka "of". Jeśli jest to tłumaczenie obce poświadczone, należy wspomnieć, że jest to polska ustawa i umieścić w kwadratowych nawiasach jej tytuł źródłowy.

Reguły dotyczące przekładów na język polski

Przy tłumaczeniu dokumentów anglosaskich konieczne jest dostosowanie się do obowiązującej w Polsce konwencji językowej. Jest ona określana przez "Zasady techniki prawodawczej", które wyznaczają reguły dotyczące konstruowania aktów normatywnych. Zgodnie z ich treścią, w tłumaczeniu należy w oddzielnych wierszach zamieścić oznaczenie rodzaju ustawy, datę uchwalenia i ogólne określenie jej przedmiotu.

Należy mieć na uwadze kolejność poszczególnych elementów przekładu. W polskim zapisie data jest umieszczana przed określeniem przedmiotu, a w niektórych językach obcych, jak niemiecki, zasada ta jest odwrotna. Najważniejszą regułą związaną z tłumaczeniami tytułów ustaw jest więc kierowanie się konwencją. Trzeba pamiętać o specyfice zapisu obowiązującej w danym języku - zarówno polskim, jak i obcym. Wówczas można mieć pewność, że przekład jest poprawny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close